Panitikan ng Pilipinas

Balik Tanaw sa Nakaraan

Ihanda ang inyong sarili! Sa ilang saglit, babalikan ninyo ang nakaraan. Sa inyong paglalakbay kailangan ninyong huminto sa bawat yugto ng kasaysayan at bawat yugto ng panitikang Pilipino. Siguraduhing handa kayo at dala-dala ninyo ang inyong mga kagamitan tulad ng kamera, sulatang papel, pluma o panulat o iba pang mga kagamitan na inyong kakailanganin sa inyong paglalakbay upang hindi kayo mahuhuli sa mga pangyayari.
Paano ba ninyo mabalikan ang nakaraan kung nandito na kayo sa kasalukuyan? Meron bang sasakyan maghahatid sa inyo pabalik sa nakaraan?Sa tingin ninyo meron ba kayong mahahanap? Para mabalikan ninyo ang nakaraan, kailangan ninyong humanap ng masasakyang magagamit sa inyong paglalakbay. Naalala ba ninyo ang "time machine" ni Doraemon? Kung naalala ninyo, kailangan ninyong puntahan si Doraemon upang magamit ang kanyang "time machine" sa inyong paglalakbay. 
Sa inyong paglalakbay, kailangan ninyong isama si Dora. Sapagkat sa loob ng kanyang "backpack" maraming mga kagamitan na nandoon na kailangan ninyo sa inyong paglalakbay. Lalong-lalo na ang "Mapa" ni Dora para hindi kayo maligaw.
Sa bawat yugto, kinakailangan ninyong magdiskubre at mag-ipon ng mga kaalaman o impormasyon upang kayo'y makapunta sa susunod na mga yugto. Ang inyong baon na kaalaman ay magsisilbing gabay o gasolina para makapunta sa iba't ibang yugto hanggang kayo ay makakabalik sa kasalukuyan.
Huwag ninyong hahayaang masayang ang inyong pinagpaguran sa inyong paglalakbay. Huwag hayaang maagaw ni "Swiper" ang mga kaalamang inyong nakuha. Dapat ninyo itong protektahan para hindi niya maagaw. Kapag siya ay dumating, huwag ninyong kalimutang sabihin ang katagang "|Wag Swiper Wag" .Kailangan ninyong gamitin ang inyong kaalaman at ibahagi sa iba upang kayo'y maging huwaran sa mga kabataan at sa mga susunod pang henerasyon.
Sa webquest na ito, kayo ay magsasaliksik ng iba't ibang yugto ng panitikan at alamin ang mga mahahalagang pangyayari dito, mga akdang pampanitikan na umusbong sa bawat panahon at mga tanyag na manunulat. Sa inyong paglalakbay kayo ay gagawa ng banghay ng mga pangyayari, brochure, pagsulat ng iba't ibang akdang pampanitikan at iba pa. Sa pagtatapos ng webquest na ito, matutunan ninyong sumulat ng iba't ibang mga akdang pampanitikan at nalalaman ninyo  ang iba't ibang yugto at mga pangyayari dito.