Estellés

Qui és Estellés?

Per què se l,anomena poeta realitats?

Per què ens resulta tant proper?

Quins temes treballa!

Un primer tastet! Els amants

Fareu una recerca sobre Estellés i la seua poesia, així com sobre el temps q li tocà viure.

Crearem tres grups d,experts diferenciats:

Grup 1: treballarà l,època i el context de producció del poeta

Grup 2: treballarà la biografia del poeta

Grup 3: treballarà la poesia del poeta: temes, figures retòriques y mètrica

Cadascun d,aquest experts tornarà al seu grup mare i explicarà/exposarà a la resta tot el que ha treballat. S,elaborarà un Powerpoint comú.

Finalment, cadascú, individualment, farà un comentari d,un dels poemes per escrit. Aquest poema el recitarà i n,enviarà la gravació i el comentari al professor.

 

Hi haurà una nota de grup d,experts, una nota de grup mare i una nota individual

Hhhhb

Veure vv

Hhh